Impact GPS-storing kunstmeststrooier in kaart gebracht

Agrifly heeft op verzoek een vlucht uitgevoerd met een biomassa camera om de impact van een defect in de GPS-unit van een kunstmeststrooier te analyseren. We hebben de nabij-infrarood beelden omgezet in NDVI om het verschil in biomassa in kaart te brengen, hoe roder/geler het gebied, hoe meer biosmassa/fotosynthese. Hierop is heel goed te zien in welke gebieden te weinig of geen kunstmest gestrooid is (groene/blauwe gebieden). Op basis deze beelden kan de akkerbouwer nu maatregelen gaan nemen om de schade zoveel mogelijk te herstellen.

raw

red

NDVI_1

Recent Posts

Leave a Comment