AgriFly

Agrifly is een innovatieve jonge onderneming die het doel heeft om het rendement van de akkerbouwer en veehouder te verbeteren. Wij vliegen met drones om informatie te vergaren over het gewas.

Het verbaast ons hoeveel verschil in opbrengt er in een perceel kan zitten. Wij onderzoeken hoe dit kan en onderbouwen dit met cijfers. Wij proberen het maximale rendement uit elke plant te halen en proberen precisielandbouw voor iedereen toegankelijk te maken.

Waarom wordt er voor gekozen om op een bepaalde dag te poten, te frezen of te spuiten? Waarom wordt er 250kg/ha kunstmest gestrooid en niet 150kg/ha. Welk effect heeft een ander ras op de opbrengst van een perceel en welke is het meest geschikt voor het perceel? Agrifly houdt zich met deze vragen bezig en wij kijken nauwkeurig naar de verzamelde informatie om een goed, helder en gericht advies te kunnen geven. Wij proberen na elke analyse beter te worden want stilstaan is achteruitgaan.