AgriFly

Agrifly is een innovatieve jonge onderneming die het doel heeft om het rendement van de akkerbouwer en veehouder te verbeteren. Wij vliegen met drones om informatie te vergaren over het gewas.

Het verbaast ons hoeveel verschil in opbrengt er in een perceel kan zitten. Wij onderzoeken hoe dit kan en onderbouwen dit met cijfers. Wij proberen het maximale rendement uit elke plant te halen en proberen precisielandbouw voor iedereen toegankelijk te maken.

Waarom wordt er voor gekozen om op een bepaalde dag te poten, te frezen of te spuiten? Waarom wordt er 250kg/ha kunstmest gestrooid en niet 150kg/ha. Welk effect heeft een ander ras op de opbrengst van een perceel en welke is het meest geschikt voor het perceel? Agrifly houdt zich met deze vragen bezig en wij kijken nauwkeurig naar de verzamelde informatie om een goed, helder en gericht advies te kunnen geven. Wij proberen na elke analyse beter te worden want stilstaan is achteruitgaan.

Wie we zijn

 • Peter Hooghuis
  Peter Hooghuis co-founder

  Met mijn ervaring in de ICT-dienstverlening en kennis van drone-technologie wil ik bijdragen aan een goede precisielandbouwmethode. Ontwikkelingen zoals big data, drones, internet of things en farm clouds worden steeds vaker gebruikt en zijn niet meer weg te denken in de landbouw. Met AgriFly willen we alle ingewikkelde stappen van drone tot machine er tussen uit halen, de teler ontzorgen en precisielandbouw toegankelijk maken.

  Ik heb technische informatica gestudeerd en ik ben eigenaar van NenSo, daarnaast ben ik werkzaam bij Nextlevel ICT

 • Wilco Stollenga
  Wilco Stollenga co-founder & owner

  Vanuit ons akkerbouwbedrijf thuis merk ik van wat voor invloed een goede teelthandeling kan zijn. Met de informatie die wij over het gewas verzamelen, krijgt u meer grip op het gewas en kunt u de teelt beter aansturen.

  Ik ben student technische bedrijfskunde, participeer in het 5G project van de EBG en ik ben eigenaar van dronetoepassing.nl.