Discover the invisible

Agrifly maakt precisielandbouw toegankelijk.

lees over onze activiteiten

Fout: Contact formulier niet gevonden.

 

Geïnterviewd door de meest vooraanstaande bladen. 

Veelzijdig

Wij beheersen de gehele cyclus, van ontwikkeling tot toepassing.

Praktisch

Vaak blijft academische kennis op de plank liggen. Wij maken deze kennis in nuttig en toegankelijk.

Wetenschappelijk

De werkwijze en technologieën van Agrifly zijn wetenschappelijk onderbouwd. Door het opdoen van de meest recente kennis blijven wij vooruitstrevend.

Uitleg over Agrifly bij de NOS

Nederland leert Agrifly in 2016 kennen via de NOS. De film verteld over Agrifly, de werking van ons product en de 5G ontwikkeling.

1.

Plan

Wat willen we verbeteren? Welke data is hierbij relevant en welke sensor is hiervoor nodig?

2.

Do

Voer de vlucht uit, breng de sensor over het gewas gedurende het groeiseizoen.

3.

Check

Bestudeer en interpreteer de verzamelde data. Zijn de gevonden verschillen in het perceel te verklaren?

4.

Act

Voer een actie uit op basis het nieuwe inzicht, bijvoorbeeld een variatie in de bemesting.

Trek hier lessen uit voor het komende jaar.

De precisielandbouw-cyclus

Bovenstaande cyclus is gebaseerd op de Deming- cycle. Deze wordt gebruikt in het proces van continue verbetering en is goed toepasbaar in de landbouw.

De verbetering wordt gemaakt in een efficiëntere teelt. Ruimte voor verbetering uit zich door grote onderlinge verschillen tussen planten in een perceel. Bijvoorbeeld dat de dichtheid van de het aantal planten sterk afwijkt als je bepaalde plekken gaat vergelijken of dat planten verschillen in grootte. Een boer kan hierop inspelen door de ruimte beter te benutten en de voeding aan te passen.

De eerste slag wordt gemaakt met de informatiewinning. Dit creeert bewustwording over de stand van het gewas en de biedt inzicht. Het maakt mogelijk om bij iedere boer een eigen proeftuin te creëren, maak kleine aanpassingen in bemesting of cultivatie om zo te ervaren welke teeltwijze het beste past bij de lokale omstandigheden. Zonder de aanwezigheid van dure machines kan deze verbetercyclus worden toegepast.

 

Quote

"Elke plant dezelfde hoeveelheid voeding geven, raar hé?"

wist je dat? De kleuren van de gewasreflectiekaart gaan van rood naar groen, rood geeft een ongezonde plant weer en groen een gezonde plant.

Keuzes onderbouwen met data

Agrifly is een innovatieve jonge onderneming die het doel heeft om het rendement van de akkerbouwer en veehouder te verbeteren. Wij vliegen met drones om informatie te vergaren over het gewas.

Het verbaast ons hoeveel verschil in opbrengst er in een perceel kan zitten. Wij onderzoeken hoe dit kan en onderbouwen dit met cijfer. Wij proberen het maximale rendement uit elke plant te halen en proberen precisielandbouw voor iedereen toegankelijk te maken.

Waarom wordt er voor gekozen om op een bepaalde dag te poten, te frezen of te spuiten? Waarom wordt er 250kg/ha kunstmest gestrooid en niet 150kg/ha? Welk effect heeft een ander ras op de opbrengst van het perceel en welke is het meest geschikt voor het perceel? Agrifly houdt zich met deze vragen bezig en wij kijken nauwkeurig naar de verzamelde informatie om een goed, helder en gericht advies te kunnen geven. Wij proberen na elke analyse beter te worden want stilstaan is achteruitgaan.

 •  

   
  Gewasreflectiekaart (NDVI)

  Dit is het resultaat van een dronescan met een multispectrale camera.

 •  

  Kleurenfoto

  Een kleurenfoto vertelt al veel over het gewas.

 •  
  Taakkaart kunstmeststrooier

  Deze taakkaart is klaar om in de kunstmeststrooier te laden. Als de trekker in een rood vakje rijdt strooit hij 0%, in het gele vakje 80% en in het groene vak 110% van de oorspronkelijke dosering.

Resultaat

Hoe roder het gebied, hoe meer biomassa en stikstofopname. In dit perceel zijn er in de groene en blauwe gebieden problemen. Deze kaart heeft Agrifly omgezet tot een taakkaart zodat de teler dit perceel variabel op GPS heeft kunnen bemesten.


Naast de gewasreflectiekaart laat de kleurenfoto ook verschillen zien in het gewas, zo heeft u meerdere informatiebronnen tot uw beschiking om betere besluiten te nemen.

Onderzoek

Zuivere getallen

Het perceel hiernaast bestaat uit meerdere kleine veldjes. Deze veldjes geven hebben ieder een andere behandeling gekregen.

Door het afzonderlijk selecteren van de velden worden de getallen per veldje weggegeven (0, geen reflectie - 1, veel reflectie). Deze getallen worden meegenomen in de analyse om zo de velden goed onderbouwd met elkaar te vergelijken.

5G!

Agrifly werkt samen met Huawei, Ericsson en de Rijksuniversiteit Groningen aan nieuwe manieren om snel data te versturen.

De gemaakte foto's, +/- 300 per perceel, worden tijdens het vliegen geüpload naar de supercomputer van de Rijksuniversiteit Groningen. Hier worden de beelden verwerkt to een grote kaart waarop de plantverschillen te zien zijn. De kaart is op deze server ook te bekijken. De boer krijgt na het landen een bericht met een link naar zijn kaart die online klaar staat. Ook de status hiervan is live te bekijken.

Het is gelukt om binnen enkele tientallen minuten na het landen de kaart klaar te hebben.

 


De 5G streamer is compact, lichtgewicht en voor meerdere systemen toepasbaar. Wij zijn aan het onderzoeken waar de 5G streamer nog meer ingezet kan worden.

Kom in contact

Een idee, een vraag, een advies of gewoon even nieuwsgierig? 

 

E: info@agrifly.nl

Geef ons een belletje of laat een bericht achter in de mailbox, wij nemen z.s.m. contact met u op.