image

Lees meer over de technologie van Agrifly

Agrifly verbindt complexe technologien met praktische toepassingen

View The Demos

5G ontwikkelingen

for marketing campaigns

De drone

from a library over over 1,000

De plant

for maximum flexibility

De plant

for maximum flexibility

Modular Design

for maximum flexibility

Modular Design

for maximum flexibility

Modular Design

for maximum flexibility

image

De technologie achter Agrifly

Trekkers op GPS, drones op GPS, satellieten die waardevolle informatie bieden, computertechnologie om de foto's te stitchen, 5G, technieken om monsters te bestuderen en multispectrale camera's. Er gaat heel wat vooraf aan het maken van een dronekaart.

Biologie en scheikunde

De plant en de grond. Stack's visual style is simple yet distinct, making it an ideal starting point for your project whether it be a basic marketing site, or multi-page company presence.

Camera's en sensoren

Stack's visual style is simple yet distinct, making it an ideal starting point for your project whether it be a basic marketing site, or multi-page company presence.

In de lucht

Stack's visual style is simple yet distinct, making it an ideal starting point for your project whether it be a basic marketing site, or multi-page company presence.

Dataverwerking

Stack's visual style is simple yet distinct, making it an ideal starting point for your project whether it be a basic marketing site, or multi-page company presence.

5G

Stack's visual style is simple yet distinct, making it an ideal starting point for your project whether it be a basic marketing site, or multi-page company presence.

Planning van de vlucht

Het gebruik van drone data integreren in het werkproces van de boer.

Met nieuwe technieken en sensoren komt er meer data beschikbaar, dit biedt kansen maar brengt ook het risico met zich mee om het overzicht te verliezen. Agrifly ziet de noodzaak om de boer van overzichtelijke datastromen te voorzien en hiermee de stap naar precisielandbouw toegankelijk te maken.

 

Deze wens kunnen wij realiseren in het project 'AgTech Planner'. In dit project gaan wij ons richten op het ontwikkelen van een nieuw en intelligent planningssysteem voor (drone)loonwerkers waarin precisielandbouw kant en klaar is geïntegreerd. Agrifly focust zich hierbij op twee aspecten, namelijk: het toegankelijk inplannen van dronevluchten vanuit de teler en het terugkoppelen van de verzamelde informatie over het perceel.

 

In het kort: vanuit de Dacom portal kan de teler een verzoek indienen om een perceel te scannen, wij weten vervolgens om welk perceel het gaat en koppelen terug wanneer de vlucht plaatsvindt. Na het vliegen wordt de verzamelde drone-informatie in het portaal beschikbaar gemaakt voor de teler, zodat hij de beelden overal via het web kan raadplegen.

 

Het project AgTech Planner voeren wij uit in samenwerking met Dacom, Codelle, Breure Loonwerk En Grondverzet en Van der Stelt. Voor dit project ontvangen wij steun van de Europese Unie.

visual style is simple yet distinct, making it an ideal starting point for your project whether it be a basic marketing site, or multi-page company presence.

Extra's

3D modellenStack's visual style is simple yet distinct, making it an ideal starting point for your project whether it be a basic marketing site, or multi-page company presence.

background
 • Code Quality

  Stack follows the BEM naming convention that focusses on logical code readability that is reflected in both the HTML and CSS. Interactive elements such as accordions and tabs follow the same markup patterns making rapid development easier for developers and beginners alike.

  Add to this the thoughtfully presented documentation, featuring code highlighting, snippets, class customizer explanation and you've got yourself one powerful value package.

 • Visual Design

  Stack offers a clean and contemporary to suit a range of purposes from corporate, tech startup, marketing site to digital storefront. Elements have been designed to showcase content in a diverse yet consistent manner.

  Multiple font and colour scheme options mean that dramatically altering the look of your site is just clicks away — Customizing your site in the included Variant Page Builder makes experimenting with styles and content arrangements dead simple.

 • Stack Experience

  TommusRhodus is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support. Recognised and awarded by Envato on multiple occasions for producing consistently outstanding products, it's no wonder over 40,000 customers enjoy using TommusRhodus themes.

Image